Miami Beach Fred Astaire Dance Studio


1055 Kane Concourse
Miami Beach, FL 33154
786-300-5686

Dmytro Pohybil, Alona Kushnir, Mykhailo & Anastasia Azarov, Owners
miamibeach@fredastaire.com
www.fredastairemiamibeach.com